Thanh toan Online tai Camdomp

THANH TOÁN ĐIỆN NƯỚC
ONLINE

Thanh Toán điện nước online

Cách thức thanh toán truyền thống khiến bạn gặp nhiều bất tiện khi đến hẹn thanh toán hóa đơn điện và nước. Không cần phải đi xa đóng tiền nước, hay lỡ hẹn với người thu hộ điện nước dẫn tới tình trạng mất điện, mất nước. Camdomp cung cấp dịch vụ thanh toán điện nước nhanh chóng, bạn không cần phải lo lắng thiếu điện hay mất nước nữa

Thông tin thanh toán

Thanh Toán Điện Nước

HƯỚNG DẪN LẤY MÃ
ĐIỆN - NƯỚC

Menu