Ban sao cua Thanh toan Online tai Camdomp

Hướng dẫn gia hạn

Chuyển khoản tiền lãi đến Camdomp với các tài khoản sau:

  • Bước 1: Chuyển khoản tiền lãi gia hạn đến một trong các tài khoản sau

Chủ tài khoản và chuyển khoản đến một trong các chi nhánh bên dưới : Nguyễn Dương Phương, Chi nhánh: Vĩnh Long

Vietcombank: 0791 0000 34127

Techcombank: 9074 999996

MoMo: 083.6566.343

Nội dung chuyển khoản: Họ và tên người chủ tài sản trên hợp đồng.

  • Bước 2: Chụp ảnh biên nhận (hoặc màn hình chuyển khoản thành công) gửi đến Zalo hoặc Facebook 083.6566.343 xác nhận.

Camdomp sẽ xác nhận khi nhận được tin nhắn

Quý khách hoặc người thân có thể đến trực tiếp cửa hàng đọc Họ và tên + Số Điện thoại để đóng lãi.

Menu