ĐĂNG KÝ CẦM ĐỒ

Gửi thông tin

Gửi đăng ký tài sản (#7)

Điều khoản quy định

Quy định về định giá online:
  1. Đăng ký cầm đồ khách hàng nhập đúng thông tin loại tài sản muốn cầm Camdomp sẽ đưa ra thẩm định nhanh và chuẩn xác.
  2. Khách hàng cam kết tài sản chính hãng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trong truờng hợp phát hiện tài sản giả, quý khách phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật đồng thời bồi thường cho Camdomp toàn bộ chi phí thiệt hại.
  3. Khách hàng phải cam kết chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của tài sản cầm cố. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến tài sản mà quý khách đã cầm cố cho Camdomp thì quý khách có trách nhiệm giải quyết và  phải hoàn thành mọi nghĩa vụ theo hợp đồng này.
Quy định về bảo mật thông tin:
  • Mọi thông tin cá nhân cũng như tài sản cầm cố của khách hàng sẽ được bảo mật 100%. Camdomp cam kết sẽ không mua bán, trao đổi, hoặc tiết lộ thông tin của khách hàng cho bất kì một bên thứ ba nào khác.
Chính sách bảo quản tài sản:
  1. Tài sản của khách hàng sẽ luôn được niêm phong bằng tem kể từ khi khách hàng ký kết hợp đồng cầm cố. Tem niêm phong tài sản chỉ được tháo gỡ khi có sự đồng ý từ khách hàng.
  2. Trong các trường hợp có yêu cầu tháo gỡ tem niêm phong từ các cơ quan có thẩm quyền Camdomp sẽ thông báo với khách hàng trước khi tiến hành tháo gỡ tem niêm phong.

Menu