CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

bỏa mật

Camdomp tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Vì vậy, chúng tôi cung cấp Chính sách Bảo mật này để sử dụng và chia sẻ thông tin của chúng tôi cho Trang web của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho bất kỳ trang web hoặc ứng dụng di động nào bao gồm, Gmail, số điện thoại, địa chỉ khách hàng cung cấp. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, không truy cập Trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ liên quan khác. Thông tin chúng tôi nhận được từ bạn, phụ thuộc vào những gì bạn điền khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Từ chính sách này, chúng tôi xin cam kết không bán, cho thuê, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho ai hoặc với bất kỳ tổ chức nào khác.

PHÂN LOẠI VÀ CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN:

Bạn có thể truy cập trang web Camdomp.com của chúng tôi mà không cần tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân. Tuy nhiên, đôi khi, chúng tôi có thể cần thông tin về bạn. Trừ khi có chỉ định khác, thông tin chúng tôi yêu cầu là tùy chọn. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân nhất định từ bạn để giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn thông qua các giao dịch và khuyến mãi, cũng như để trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin cần thiết cho bạn. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn chọn tiết lộ cho chúng tôi.

Trang web của chúng tôi thu thập thông tin từ các biểu mẫu web của chúng tôi có thể được hiển thị trên trang web Camdomp. Tại nơi này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ (như tên, chức danh, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, cùng với câu trả lời cho các câu hỏi chủ đề trên biểu mẫu web và khả năng nêu thông tin bổ sung).

Khi bạn gửi yêu cầu  tư vấn, giải quyết các thắc mắc khi bạn cần gặp tại Camdomp thông qua trang web của chúng tôi.

Khi bạn gửi câu hỏi qua email cho một trong những thành viên trong nhóm của Camdomp, chúng tôi sẽ nhận được địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn đưa vào email của mình. Nếu bạn sử dụng các biểu mẫu web khác để gửi yêu cầu hoặc đăng ký danh sách gửi thư hoặc thông tin khác, chúng tôi sẽ thu thập thông tin bạn gửi. Nếu chúng tôi nhận được các câu hỏi tương tự từ những người dùng khác, chúng tôi có thể đăng các câu hỏi thường gặp nhất trên trang web của mình trong phần “Hỏi và Đáp”. Câu hỏi chúng tôi đăng có thể tương tự, hoặc giống với câu hỏi bạn đã gửi, nhưng chúng tôi sẽ không xác định bạn (hoặc bất kỳ ai khác) là người hỏi.

Menu